Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 – 33 10 10

Diensten

Geef uw veiligheidsorganisatie vorm met onze diensten

Veiligheidsfunctionarissen

Offerte aanvragen

 

 

Uw veiligheidsvraagstukken geven ons energie

Veilig verloop van werkzaamheden is essentieel voor uw medewerkers, middelen en organisatie. Een effectieve veiligheidsorganisatie is zodanig ingericht dat risico’s worden voorkomen of beperkt. Wij zijn gespecialiseerd in beschikbaar stellen van veiligheidsfunctionarissen die toezicht houden op het veilig uitvoeren van risicovolle werkzaamheden.
 

Buitenwacht:

Een buitenwacht, ook wel mangatwacht genoemd, houdt toezicht bij werkzaamheden in besloten ruimten. De buitenwacht analyseert voortdurend of er geen gevaar dreigt en verricht ook preventieve taken op het gebied van brandveiligheid. In het geval van een onveilige situatie/ afwijking kan de buitenwacht adequaat optreden om veiligheidsrisico’s te voorkomen of te beperken.

 

Heetwerkwacht/ (industrieel) Brandwacht:

Een heetwerkwacht/(industrieel) brandwacht houdt toezicht op personeel die risicovolle werkzaamheden uitvoeren zoals lassen, slijpen en branden. In een industriële omgeving met veiligheidsrisico’s of waar incidenten kunnen escaleren, is het noodzakelijk dat er een heetwerkwacht aanwezig is die toezicht houdt op de veiligheid. Deze persoon wordt ook wel veiligheidswacht genoemd.

 

Areawacht

De areawacht is een ervaren heetwerkwacht/veiligheidswacht die toezicht op de veiligheid bij risicovolle werkzaamheden in een bepaald gebied bij o.a. projecten, turnarounds en shutdowns. Hij/zij zorgt voor de algemene veiligheid en is in staat om meerdere werkzaamheden in goede banen te leiden. Dit wordt clustertoezicht genoemd. De areawacht ziet er op toe dat de vooraf besproken veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

 

Operationeel veiligheidskundige (OVK).

Een operationeel veiligheidskundige wordt ingezet voor algeheel veiligheidstoezicht. Hij/zij treedt coachend op, rapporteert aan de veiligheidsafdeling (HSE /SHEQ) en kan gezien worden als de ogen en oren in het veld. Een OVK heeft een specifiek voor deze functie ingerichte opleiding afgerond en beschikt over de juiste kennis en competenties om de veiligheid op de werkvloer te bewaken en te verhogen. Deze persoon is deskundig, slagvaardig en in staat om een praktische vertaalslag te maken.

 

Gasanalist

Een Gasanalist voert gasmetingen uit, analyseert en interpreteert deze en communiceert dit aan de vergunningsverstrekker. Zo ontstaat er een volledig beeld van de EX-OX-TOX omgeving en de daaraan gekoppelde beheersmaatregelen. Een gasanalist heeft de juiste kennis en kunde conform meetprotocollen werkzaamheden professioneel uit te voeren.

 

Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP / R-DLP) 

Een DLP’er wordt ingezet bij grondverzet werkzaamheden waarbij mogelijk verontreinigde grond aanwezig is. De DLP’er wordt ingezet bij grondklasse oranje en rood. Voor de zwaardere grondklasse, grondklasse zwart, wordt een R-DLP’er ingezet. Deze veiligheidsfunctionarissen houden toezicht op veiligheids- en gezondheidsrisico’s die mogelijk kunnen optreden tijdens werkzaamheden met mogelijk verontreinigde grond.

 

Verkeersregelaar

Een verkeersregelaar zorgt ervoor dat het verkeer soepel kan bewegen en weinig hinder ondervindt. Verkeersregelaars zijn altijd voorzien van opvallende en reflecterende kleding.

 

Wilt u meer weten over bovenstaande veiligheidsfunctionarissen of overige functies en mogelijkheden? Neem dan contact op met één van onze accountmanagers via het e-mailadres: info@tsa-bv.nl of bel ons op: 0113-331010.  

 

veiligheidsfunctionarissen