Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 0113 – 33 10 10

Nieuws

De laatste ontwikkelingen, updates en nieuws over TSA Safety Services BV

Operationeel Veiligheidskundige Mahmud Bogutekin: "Denk mee over oplossingen, wees proactief!

Mahmud woont sinds kort met zijn gezin in de regio Amsterdam. Als operationeel veiligheidskundige wordt hij door TSA Safety Services in verschillende branches ingezet op verschillende locaties in het land.

Een Laatste Minuut Risico Analyse is belangrijk.
“In mijn functie als heetwerkwacht of operationeel veiligheidskundige draag ik zorg voor de directe en algehele veiligheid van de omgeving op een project. Bij de start van mijn dienst is het van belang om naar de vergunning en het noodplan te vragen. Het komt regelmatig voor dat er werkzaamheden op de planning staan die niet of anders zijn vermeld op de vergunning. Dit mag niet en kan zelfs gevaarlijk zijn. Het is dus echt belangrijk om vergunningen te controleren. Een “Laatste Minuut Risico Analyse” (LMRA) wordt door steeds meer bedrijven op de vergunning gezet. Dit is een laatste check op veiligheid vlak voor het starten van werkzaamheden. Het doornemen van deze LMRA is van belang en je bent daarmee op de hoogte van alle omstandigheden rondom het werk. Ongeacht of klanten hun eigen LMRA hebben, worden wij bij TSA geacht om altijd een LMRA uit te voeren en in te vullen op de dagrapporten. 

TSA Safety Services detacheert veiligheidsfunctionarissen in verschillende sectoren.
“Ik word vooral ingezet in de petrochemie, de bouw of bij windmolenparken.” Op dit moment wordt Mahmud Bogutekin door Ronald Zuijdendorp van TSA Safety Services Amsterdam ingezet bij petrochemische bedrijven en raffinaderijen.

Wat wordt er van je verwacht?
“Dat is verschillend per locatie en per klus. Soms houd ik wacht bij besloten ruimtes en op een ander moment kan meer betrokkenheid worden verwacht. Dit was bijvoorbeeld kortgeleden het geval voor een bouwproject in de regio Amsterdam waar ik direct betrokken was bij alle werkzaamheden voor en tijdens de bouw. Een ander voorbeeld dat ik heb meegemaakt, is dat er steigerkeuringen gedaan moesten worden, waarvoor ik niet ben gecertificeerd. Dat geef ik dan aan bij de opdrachtgever en die werkzaamheden worden dan ook niet uitgevoerd.”

Wat vind je een uitdaging in je werk?
“De diversiteit in verschillende projecten is groot en dat maakt dat je je goed moet kunnen aanpassen. Het feit dat je iedere keer op een andere locatie komt en daardoor met verschillende mensen en regels te maken hebt, maakt het erg leerzaam en leuk om te doen.”

Welke branche spreekt jou het meest aan en waarom?
“Voor mij is dat de bouwsector. Het opmerkelijke aan deze bedrijfstak is dat ik ervaren heb dat eigen inbreng wordt gewaardeerd en dat er naar mijn mening echt wordt geluisterd. Het werk in de petrochemie bijvoorbeeld is een stuk massaler en contacten zijn daardoor minder direct of persoonlijk.”

 

Waardering voor adequaat handelen.
Op de vraag “Heb je wel eens een incident meegemaakt en hoe blik je hierop terug?” antwoordt Bogutekin:  “Ja, een paar jaar geleden heb ik bij een raffinaderij een incident meegemaakt, waarvoor de plant een dag werd stil gelegd! Dit had te maken met gasdetectie bij brandgevaarlijk werk. Een meter ging af bij laswerkzaamheden in een besloten ruimte, waarop ik de monteur heb aangegeven dat hij moest stoppen met zijn werkzaamheden. De meter gaf aan dat er een probleem was met de zuurstof. De monteur zei dat het waarschijnlijk aan zijn apparatuur lag en ging vervolgens weer verder met zijn werk, waarna het alarm weer afging. Ik heb toen de werkzaamheden stil gelegd en bij de controlekamer een extra meting aangevraagd. Uit de nieuwe meting bleek dat het zuurstofgehalte snel naar beneden ging en na verder onderzoek werd er een groot CO-lek geconstateerd, waarna de hele plant moest worden stilgelegd! Achteraf heeft deze opdrachtgever zijn waardering uitgesproken over mijn adequate handelen bij dit incident. Hier ben ik het meest trots op.”

Hoe ben je operationeel veiligheidskundige geworden?
Bogutekin: “Ik doe dit werk al vanaf oktober 2010. Ik heb de opleiding veiligheidstoezicht-houder gevolgd en op papier ben ik veiligheidscoach. Op die manier ben ik verder doorgegroeid tot wat ik nu doe. 

Welke tips heb je voor beginners in het vak?
“Zorg dat je weet wat de werkzaamheden zijn en dat je goed overlegt met iedereen in je werkomgeving. Zorg dat je de benodigde apparatuur bij je hebt en dat het werkt! Laat je niet overrulen door mensen die toch iets willen doen wat niet op de werkvergunning staat. Denk mee over oplossingen en wees proactief!”

Hoe ziet het vak van een heetwerkwacht of veiligheidskundige er over 50 jaar uit?
“Veel zal geautomatiseerd zijn en ik denk dat het meer de kant op gaat van bijvoorbeeld het dragen van bodycams etc., maar ik denk dat er altijd mensen nodig zijn in het veld.”

Wat vind je pluspunten aan je vak en aan het werken voor TSA?
“Ik ken veel jongens die ergens anders werken waar het niet altijd goed geregeld is.” Bogutekin vervolgt: “TSA is wel het beste bedrijf waar je in dit vak kunt werken. TSA behandelt de mensen goed, kleding etc.is prima geregeld en de betaling is altijd ruim op tijd.”

 

Meer weten over de (brand)veiligheidsfuncties van TSA Safety Services? Op onze website zijn de leaflets van de verschillende functies te downloaden.

 

Wilt u meer informatie over TSA Safety Services?
Zoekt u oplossingen met het oog op veiligheidsvraagstukken of zoekt u een baan in de veiligheidssector in de regio Amsterdam/Utrecht dan kunt u contact opnemen met Ronald Zuijdendorp. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer, 06-2157 11 49.

 

Vind hier Ronald Zuijdendorp via LinkedIn

 

 

TSA Safety Services – kantoor Amsterdam

Limmerick 5

1046 AR Amsterdam

T. 0113 - 33 10 10