Safety Group

Fira

Wat is Fira platform?

FIRA verifieert MVO-informatie van bedrijven en instellingen en maakt op deze wijze MVO bespreekbaar op basis van betrouwbare gegevens. Via het Fira platform heeft TSA Safety Group haar MVO beleid uiteengezet en is daardoor online inzichtelijk en transparant voor haar belanghebbenden

 

Verbinden Inkopers & Leveranciers. 

Virtuele Marktplaats Duurzaamheid. 

MVO Kennismakelaar. 

 

FIRA heeft ISO26000 geïmplementeerd in het FIRA Platform. FIRA beschikt hiermee  over een geavanceerde tool om ISO 26000 toe te passen bij verificaties. Het gebruik van het FIRA Platform ondersteunt TSA om duurzaamheid een duidelijke en doordachte plaats te geven binnen onze bedrijfsvoering.

 

Wat houdt de verificatie van ons MVO beleid door Fira in?

Verificatie hoort bij goed ondernemerschap. Onze zakelijke relaties en belanghebbenden mogen correcte, betrouwbare gegevens van onze organisatie verwachten, conform internationale afspraken.

 

Waar toetst Fira op:  People……Planet……Profit

 

Als leidraad wordt de ISO 26000 gebruikt waarbij de hoofdthema’s tijdens de toetsing van ons MVO beleid de volgende zijn:

  1. Goed bestuur;
  2. Mensenrechten;
  3. Arbeidspraktijk;
  4. Milieu;
  5. Eerlijk zaken doen;
  6. Consumenten aangelegenheden;
  7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap

 

Bij al deze thema’s wordt geverifieerd of wat wij binnen dit thema beschrijven ook werkelijk doen en kunnen bewijzen dat we het doen. Kortom “we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”.

 

Ons beschreven en in de praktijk gevoerde mvo beleid is transparant. Dat betekent dat het voor belanghebbenden via de fira website inzichtelijk is.