Safety Group

Missie en visie MVO

Missie

 

Onze missie is onze opdrachtgevers en hun medewerkers de maximaal haalbare veiligheid in hun werk te garanderen door het leveren van veiligheidsfunctionarissen, veiligheidsmiddelen en trainingen. Door onze expertise en gedrevenheid om op servicegerichte en flexibele wijze de opdrachtgever oplossingen te bieden is een tevreden klant onze drijfveer. Dit alles doet TSA vanuit de overtuiging dat zij hiermee waarde toevoegt voor de opdrachtgever, aangezien die hierdoor in staat wordt gesteld, met het vertrouwen dat hun veiligheid en de veiligheid van hun medewerkers is verzekerd, zich volledig op hun eigen bedrijfsvoering te richten en op die manier optimaal te presteren.

Wij zorgen dat u en uw medewerkers weer veilig thuis komen.

 

Visie

 

Veiligheid moet vanzelfsprekend zijn. Wij zijn er daarom op gericht om in samenwerking met onze opdrachtgevers en hun medewerkers aan continue bewustwording en gedragsveranderingen binnen een organisatie te werken die bijdragen aan een verhoogde veiligheid en iedereen stimuleert een veilige (werk)omgeving te creëren. Dit resulteert in een verhoging van de volwassenheid van de organisatie en het welzijn van haar medewerkers en leidt tot betere prestaties en resultaten.

Wij werken aan uw veiligheid om het welzijn, de prestaties en resultaten van uw onderneming te verbeteren.

 

Meer info kunt u vinden op de website van www.fira.nl