Safety Group

Waarom MVO?

De keuzes die wij maken, kunnen gevolgen hebben voor de maatschappij. Maar alle maatschappelijke problemen oplossen dat kunnen wij natuurlijk ook niet. Duurzaamheid gekoppeld aan zakelijkheid, daar ligt de kans tot versnelling. Door duurzame initiatieven van onze ketenpartners proberen te verbinden ontstaat een ketting die duurzaamheid als een succesvolle business case stimuleert. Samenwerking in de context van duurzaamheid leidt tot shared value. Zo kunnen we het verschil maken én onze welvaart behouden.

 

TSA Safety Group kent als organisatie haar verantwoordelijkheid binnen de maatschappij. Wij werken er voortdurend  aan om verantwoord, doordacht en duurzaam te ondernemen. Een organisatie die maatschappelijk verantwoord  onderneemt,  inzicht wil hebben in de effecten van haar activiteiten op de maatschappij en haar stakeholders.

 

Waar mogelijk een actieve inzet heeft op duurzame ontwikkeling, in dialoog met haar stakeholders treedt, bewust keuzes maakt en bereid is daarover verantwoording af te leggen.