TSA Safety Services streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. TSA Safety Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. TSA Safety Services heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van externe informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. 

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op