Onze veiligheidsfunctionarissen hebben de veiligheid van uw medewerkers, organisatie en middelen hoog in het vaandel.

Personeel

Veiligheid is van groot belang voor uw organisatie, het verdient de uiterste zorg en aandacht. Onze veiligheidsfunctionarissen hebben de veiligheid van uw medewerkers, organisatie en middelen hoog in het vaandel. Daarom voldoen onze experts aan een aantal pijlers. 

Onze medewerkers geven invulling aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Kwaliteit

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Zij geven invulling aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Hun kennis, ervaring en betrokkenheid zorgen ervoor dat de hoogste mate van veiligheid ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Wij zijn er voortdurend op gericht om hen te ondersteunen en begeleiden. 

Onze medewerkers worden opgeleid om coachend op te treden en effectief te communiceren.

Communicatie

Wij zijn van mening dat onze medewerkers niet alleen onveilige situaties moeten voorkomen of herstellen, maar dat zij de betrokkenen ook bewust moeten maken van hun onveilig handelen om herhaling te voorkomen. Onze medewerkers worden opgeleid om coachend op te treden en effectief te communiceren.

Wij hechten waarde aan onze medewerkers en dat zij voldoening uit hun werk halen

Voldoening

Een tevreden medewerker is een betrokken medewerker. Wij hechten waarde aan onze medewerkers en dat zij voldoening uit hun werk halen en dat zij zich realiseren dat ze een belangrijk aandeel hebben in het realiseren van uw veiligheidsdoelstellingen. Zij dragen er tenslotte aan bij dat uw medewerkers na afloop van hun werkzaamheden weer veilig naar huis kunnen.

Onze gekwalificeerde veiligheidsfunctionarissen houden toezicht op het veilig uitvoeren van risicovolle werkzaamheden.

Veiligheidstoezicht

Onze gekwalificeerde veiligheidsfunctionarissen houden toezicht op het veilig uitvoeren van risicovolle werkzaamheden. Op deze pagina vindt u de diverse veiligheidsfunctionarissen. Wilt u meer weten over de specialiteiten en functies van onze veiligheidsspecialisten? Neemt u dan contact met ons op.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op