Als bedrijf hebben we een verantwoordelijkheid om onze ecologische footprint te verminderen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

We zien het voorkomen van calamiteiten én het goed voorbereid zijn op een calamiteit als een belangrijke maatschappelijke taak. Maar we kijken ook verder. Als bedrijf hebben we een verantwoordelijkheid om onze ecologische footprint te verminderen, en het leven voor de mensen en de wereld om ons heen beter te maken. Geen lege woorden. We zetten ons daar echt voor in!

People

TSA Safety Services probeert een zo goed mogelijke omgeving te ontwikkelen voor onze medewerkers. Hiervoor ondernemen wij al een aantal activiteiten.

Intern wordt het gestimuleerd om veiligheidscertificaten te behalen en wij motiveren het personeel met vitale cursussen om zo de gezondheid te verbeteren.

Daarnaast werken we samen met het UWV en GR de Bevelanden om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, een kans te bieden.

Planet

Tijdens onze werkzaamheden vinden we het belangrijk om het milieu en de planeet in gedachten te houden en deze zo min mogelijk te belasten.

Qua logistiek maken we een efficiënte planning om onze gereden kilometers te verminderen. Ons bedrijfspand beschikt over LED verlichting en verschillende vestigingen hebben inmiddels zonnepanelen!

Minder papier gebruiken #paperless? Ook daar zijn we mee bezig. Zo zijn de urenbonnen van onze medewerkers al gedigitaliseerd via DigiTime.

Profit

Ons bedrijfsresultaat zien wij als een intrinsieke combinatie van onze impact op het milieu, maatschappij en onze winst.

Wij zetten ons in voor goede doelen, samen met partners uit The Safety Network. Denk bijvoorbeeld aan Make-A-Wish en de Brandwondenstichting. Denk ook aan het mooie initiatief Villa Pardoes.

We bieden onze medewerkers alle handvatten om gezond te blijven en anderen te kunnen helpen.

Verdere MVO stappen

We bieden onze medewerkers alle handvatten om gezond te blijven en anderen te kunnen helpen. Zo is er bijvoorbeeld een cursus stoppen met roken, en hebben we BHV trainingen en sportieve activiteiten.

Natuurlijk gaan we door met het aanbieden van online trainingen. Zo kunnen medewerkers zich blijven ontwikkelen en is iedereen up-to-date over voorschriften, aanwijzingen en hulpverlening.

We moedigen actief aan dat iedereen die getraind is in reanimatie, zich aanmeldt als burgerhulpverlener. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geven we graag de kans om zich bij ons te ontwikkelen.

Tenslotte wil TSA Safety Services toe naar volledige afvalscheiding. Onze bedrijfskleding willen we laten verduurzamen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op