Veiligheidstoezicht

Een effectieve veiligheidsorganisatie is zodanig ingericht dat risico’s zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Het bewaken van veiligheid is een belangrijke en uitdagende taak. Daarom kunt u bij ons terecht voor een grote diversiteit aan veiligheidsfunctionarissen. 

Brochure

Neem contact op

Uw veiligheidsvraagstukken geven ons energie!

Een veilig verloop van werkzaamheden is essentieel voor uw medewerkers, middelen en organisatie. Wij hebben verschillende veiligheidsfunctionarissen die u kunnen helpen met het toezicht houden op het veilig uitvoeren van risicovolle werkzaamheden, 24/7.

Veiligheidsfunctionarissen

  • Buitenwacht; houdt toezicht bij werkzaamheden in besloten ruimten.

  • Heetwerkwacht/ (industrieel) brandwacht; houdt o.a. toezicht op de veiligheid van medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren zoals lassen, slijpen en branden.

  • Areawacht; is een ervaren heetwerkwacht die toezicht houdt op de veiligheid bij meerdere risicovolle werkzaamheden in een bepaald gebied.

  • Operationeel veiligheidskundige (OVK); wordt ingezet voor algeheel veiligheidstoezicht en kan gezien worden als de ogen en oren van uw veiligheidsafdeling.

  • Gasanalist; voert gasmetingen uit, analyseert en interpreteert deze en communiceert dit aan de vergunningsverstrekker.

  • Deskundig leidinggevende projecten (DLP/ R-DLP); wordt ingezet bij grondverzet werkzaamheden waarbij mogelijk verontreinigde grond aanwezig is.

  • Verkeersregelaar; zorgt ervoor dat het verkeer soepel kan bewegen en weinig hinder ondervindt.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over bovenstaande veiligheidsfunctionarissen of overige functies en mogelijkheden? Neem dan contact op.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op