Een hand op de reling voor de veiligheid

Veiligheidstoezicht

Een veilig verloop van werkzaamheden is belangrijk voor uw medewerkers, middelen en organisatie. Een productieve werkomgeving is ingericht om ongelukken te voorkomen en risico's te beperken. Niet elke situatie is daarbij hetzelfde. TSA Safety Services zorgt voor veiligheid waar en wanneer u dat nodig heeft.

Brochure

Neem contact op
Logo van TSA Safety Services.

TSA heeft de kennis én de mensen

Heeft u onderhoudsklussen, een turnaround of fabrieksstop? Dan heeft u waarschijnlijk iemand nodig die de veiligheid waarborgt. Zeker bij werkzaamheden die als risicovol worden ingeschat.

TSA Veiligheidswachten waarborgen de veiligheid tijdens deze heetwerkzaamheden. Ze zijn flexibel inzetbaar op korte termijn, voor langere traject of korte klussen.

Heeft u veiligheidspersoneel nodig? Wilt u een Brandwacht huren? Zoekt u permanente gasdetectie, veiligheidstoezicht bij besloten ruimtes of brandpreventie? Bel dan TSA Safety Services.

Natuurlijk helpen wij u snel om te bepalen welke persoon er nodig is in uw situatie. We maken een planning en nemen alle wensen en eisen met u door. Lees verder voor de verschillende functies die er mogelijk zijn.

Alle veiligheidsfuncties in het kort. Hier zie je een paar medewerkers van TSA

Veiligheidsfuncties in het kort

  • Areawacht: ervaren Heetwerkwacht met bredere overview. Multi inzetbaar. Toezicht op de veiligheid bij meerdere risicovolle werkzaamheden in een gebied.

  • Buitenwacht / Mangatwacht / Tankwacht / Veiligheidswacht: verschillende namen voor toezicht, onder meer bij werkzaamheden in besloten ruimten.

  • Heetwerkwacht / (industrieel) Brandwacht: toezicht op de veiligheid van medewerkers bij risicovolle werkzaamheden. Zoals lassen, slijpen of branden.

  • Gasanalist: voert gasmetingen uit, analyseert en interpreteert deze en communiceert dit aan de vergunningsverstrekker.

  • Operationeel Veiligheidskundige (OVK): algeheel veiligheidstoezicht. Kan gezien worden als de ogen en oren van uw veiligheidsafdeling.

  • Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP/ R-DLP): wordt ingezet bij grondverzet werkzaamheden waarbij mogelijk verontreinigde grond aanwezig is.

  • Verkeersregelaar: zorgt ervoor dat het verkeer soepel kan bewegen en weinig hinder ondervindt.

  • Monitoring Operator / Field Safety Officer (MO/ FSO) Plaatsing, uitlezen en controle van ons veiligheidsmonitoringsysteem SPIDER.

TSA Brandwacht huren

Heeft u veiligheidspersoneel nodig? Een Industrieel Brandwacht of Mangatwacht huren bij uw turnaround? Meer weten over de functies en mogelijkheden? Bel of mail ons voor advies of een offerte.

De medewerkers zijn aan het kijken wat risicovolle werkzaamheden zijn.

Risicovolle werkzaamheden

Wat zijn risicovolle werkzaamheden? Eigenlijk moet je dan naar de definitie in de RI&E kijken. Deze Risico-Inventarisatie en -Evaluatie beschrijft de risico's in een bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van werknemers. Hieruit volgt een richtlijn voor veiligheid.

Risico's kunnen voorkomen bij heetwerkzaamheden, zoals lassen en slijpen in een omgeving waar vonken gevaarlijk zijn en absoluut geen brand mag ontstaan. Denk ook aan gassen die vrijkomen. Of werken op hoogte (een steiger of een windmolen), in besloten ruimtes (industrie) of graafputten (infra, bouw).

Veilig werken kan alleen als er iemand toezicht houdt. Ook het werken in nabijheid van gevaarlijke stoffen kan een risico vormen. Ook kan het zijn dat er dan bijvoorbeeld gasmetingen moeten worden gedaan. TSA levert hiervoor alle soorten en maten gasdetectie apparatuur.

Health, Safety and Environment (HSE of HSEQ) of ook wel Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid en Milieu gaat in het algemeen over de gezondheid / veiligheid van de medewerkers en ook de kwaliteit van het product. Ook hoort daarbij: milieubewust werken.

TSA staan voor veiligheid

Wij staan voor veiligheid.

Een correcte naleving van de veiligheidseisen en veiligheidsprocedures is belangrijk. Dat betekent dat om te beginnen de werkvergunning wordt besproken met de betrokkenen, en gecontroleerd.

Daarnaast zorgt een (industrieel) Brandwacht van TSA voor controle op persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), en kunnen er gas- en zuurstofmetingen verricht worden afhankelijk van de functie en afspraak met de klant.

Veiligheidswachten en Mangatwachten werken altijd preventief, en zullen zich bij een calamiteit richten op alarmeren, veiligstellen en vluchtroutes. Natuurlijk hebben zij training gehad voor kleine, beginnende brandjes en EHBO.

Maar zijn er repressieve acties nodig zoals redding of brandbestrijding, dan zijn daar andere diensten voor. Onze veiligheidspartner S2N biedt Rijksgediplomeerde Brandwachten en repressieve brandweerdiensten. Als aanvulling kunnen deze via TSA ingeboekt worden.

Nieuw: cameratoezicht

Houd nu 24/7 toezicht op besloten ruimtes, van binnenuit! Bekijk hier alle mogelijkheden van ons SPIDER monitoringsysteem.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op