Deskundig leidinggevende projec die worden ingezet bij grondverzet werkzaamheden waarbij mogelijk verontreinigde grond aanwezig is.

(Geregistreerd) Deskundig Leidinggevende Projecten

Deskundig leidinggevende projecten ook wel R-DLP'er of een DLP'er zijn personen die worden ingezet bij grondverzet werkzaamheden waarbij mogelijk verontreinigde grond aanwezig is. Wilt u een R-DLP'er of een DLP'er inhuren, wij kunnen u helpen.

Zowel de DLP-R als de DLP begeleiden projecten waarbij mogelijk een blootstellingsrisico aanwezig is bij grondverzet werkzaamheden.

Zij houden toezicht op veiligheids- en gezondheidsrisico’s van de medewerkers die zich tijdens werkzaamheden in (mogelijk) verontreinigde grond kunnen openbaren en nemen de nodige preventieve en correctieve maatregelen om hen te beschermen tegen deze risico’s.

Tot het takenpakket behoren o.a. het verstrekken van instructie en voorlichting aan de aanwezigen op het projectterrein, rapporteren aan de projectleider, het uitvoeren van diverse metingen van de verontreinigde grond, controle op de aanwezige vergunningen en compliance wet- en regelgeving en benodigde administratie.

DLP

Een DLP'er wordt ingezet bij de grondklasse oranje en rood niet vluchtig.

R-DLP

Een R-DLP'er kan ingezet worden in alle veiligheidsklassen van oranje tot en met zwart.

Het werkgebied voor beide veiligheidsfunctionarissen bestaat uit het afgebakende terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden maar ook de directe omgeving aangezien er risico's van buitenaf kunnen ontstaan.

Onze R-DLP'ers en DLP'ers

  • Beschikken over de opleiding; Werken als buitenwacht.

  • Hebben DLP-R of DLP.

  • Hebben VCA-VOL.

  • Beschikken over de opleiding; Gasmeten (Ex-Ox-Tox).

  • Hebben de opleiding; Kleine blusmiddelen met water- en schuimvoerende armaturen, afgerond.

  • Beschikken over het certificaat; Werken met onafhankelijke ademlucht.

  • Zijn medisch goedgekeurd.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op