Onze veiligheidsfunctionarissen staan 24/7 voor u klaar.

Heetwerkwacht / (Industrieel) Brandwacht

Onze veiligheidsfunctionarissen staan 24/7 voor u klaar.

Een heetwerkwacht/(industrieel) brandwacht houdt toezicht op de veiligheid van medewerkers die risicovolle werkzaamheden uitvoeren zoals lassen, slijpen en branden. Deze veiligheidsfunctionaris is ook opgeleid om toezicht te houden op werkzaamheden in besloten ruimtes. Deze veiligheidsfunctionarissen worden ook wel veiligheidswachten genoemd.

Hij/zij dient maatregelen te nemen en instructies op te volgen, voorgeschreven binnen het werkgebied, ter voorkoming van brand en calamiteiten op plaatsen waardoor werkzaamheden risico's voor personen en/of installaties en bedrijven kunnen ontstaan.

Het werkgebied bestaat uit de installaties waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, maar ook de directe omgeving aangezien hierdoor risico's van buitenaf kunnen ontstaan. In geval van een incident moet adequaat ingegrepen worden en moeten omstanders en hulpverlenende diensten gealarmeerd worden.

Onze heetwerkwachten

  • Hebben minimaal VCA basis.

  • Beschikken over de opleiding; Werken als buitenwacht.

  • Beschikken over de opleiding; Gasmeten (Ex-Ox-Tox).

  • Hebben de opleiding; Kleine blusmiddelen met water- en schuimvoerende armaturen, afgerond.

  • Zijn flexibel inzetbaar.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op