De heetwerkwacht is de brandblusser aan het controleren.

Waar komt de naam heetwerkwacht vandaan?

In de veiligheidsbranche kan er verwarring optreden vanwege de verschillende betekenissen die aan (industriële) brandwachten en heetwerkwachten worden toegekend. Wanneer wordt welke term nou gebruikt?

Hoe is de term heetwerkwacht ontstaan?

In het verleden (bij TSA spreken we over de periode van voor 2005) werden bij risicovolle werkzaamheden brandwachten ingezet. Deze brandwachten werden rijksgediplomeerde brandwachten genoemd. Rijksgediplomeerde brandwachten zijn repressief opgeleide medewerkers (ingrijpen en bestrijdend optreden). Omdat de werkzaamheden van veiligheidstoezichthouders preventief zijn (voorkomen van incidenten/ongevallen), is het eigenlijk heel vreemd dat repressief opgeleide medewerkers daar als veiligheidstoezichthouder ingezet werden. Indien men repressief is, betekent dat dat men ook moet voldoen aan de Leidraad Oefenen en lid moet zijn van een (vrijwilligers)korps.

TSA heeft gekozen om de preventieve toezichthouder “heetwerkwacht” te noemen. In de markt wordt ook de term (industrieel) brandwacht gehanteerd.

Wat doet een heetwerkwacht?

Een heetwerkwacht is opgeleid om toezicht te houden op veiligheid en preventieve maatregelen te nemen bij risicovolle werkzaamheden zoals lassen, slijpen en branden. Een heetwerkwacht heeft minimaal de volgende opleidingen genoten:

 • VCA-Basis;

 • Werken als Buitenwacht;

 • Gasmeten;

 • Kleine blusmiddelen;

 • Water- en schuimvoerende armaturen.

De heetwerkwacht controleert of de preventieve maatregelen conform de werkvergunning genomen zijn of genomen worden om zo de werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren. Bij afwijkingen wordt er coachend opgetreden met als doel de werkzaamheden aan te laten vangen zodra alle beheersmaatregelen zijn genomen. In geval van een incident of beginnende brand wordt er alarm geslagen en wordt er van hen verwacht dat zij een eerste bluspoging uitvoeren. Een heetwerkwacht kan ingezet worden bij zowel reguliere als projectmatige werkzaamheden (zoals shutdowns/turnarounds).

In welke sectoren wordt een heetwerkwacht ingezet?

De oorsprong van de heetwerkwacht ligt in de petrochemische en maritieme sector. TSA levert heetwerkwachten in de volgende sectoren:

 • (Petro)chemie;

 • Energie;

 • Technologie;

 • Tankopslag;

 • Voeding;

 • Maritiem;

 • Farmaceutische industrie;

 • Utiliteit;

 • Bouwsector.

Hoe groeit een heetwerkwacht door naar een hogere positie?

Er zijn verschillende doorgroeimogelijkheden. Met een stukje kennis, motivatie en ervaring kan een heetwerkwacht zich specialiseren als gasanalist en ook doorgroeien naar senior heetwerkwacht.

Door middel van een opleiding kan er gekozen worden om door te groeien naar de functie van DLP/ DLP-R of de opleiding van Operationeel veiligheidskunde te volgen.

Welk materiaal wordt er ingezet?

De materialen die benodigd zijn voor de werkzaamheden worden in veel gevallen verstrekt door de opdrachtgever. Het kan zijn dat de opdrachtgever niet over de juiste materialen beschikt. In dat geval voorziet TSA de medewerker van het juiste materiaal. Denk hierbij aan persoonlijke gasmeters, gepompte multigasmeters en vluchtmaskers.

Wat zijn de voordelen van TSA?

Onze heetwerkwachten:

 • brengen kennis en kunde in de praktijk;

 • werken conform de regelgeving van de opdrachtgever;

 • treden coachend en adviserend op.

Bent u op zoek naar kwalitatief veiligheidspersoneel? TSA levert gecertificeerde en gespecialiseerde heetwerkwachten. Wij adviseren u graag tijdens een vrijblijvend gesprek. Neem contact op via onderstaande button.

Meer informatie

Wilt u meer weten over heetwerkwachten of een offerte aanvragen?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op