Heeft uw bedrijf buitenwachten nodig voor korte of lange termijn? Bij ons kunt u 24/7 terecht.

Buitenwacht

Heeft uw bedrijf buitenwachten nodig voor korte of lange termijn? Bij ons kunt u 24/7 terecht.

Een buitenwacht houdt toezicht op medewerkers die werkzaam zijn in een besloten ruimte. Een buitenwacht zorgt ervoor dat alle te nemen maatregelen en instructies, welke binnen het werkgebied zijn voorgeschreven worden opgevolgd. Het werkgebied betreft de besloten ruimte, maar ook de omgeving van de besloten ruimte aangezien er ook risico's buiten de besloten ruimte aanwezig zijn. In geval van een incident moet adequaat. ingegrepen worden en moeten omstanders en hulpverlenende diensten (veiligheidsdienst, bedrijfsbrandweer/ gemeente brandweer, ambulancedienst) gealarmeerd worden.

Onze buitenwachten

  • Hebben minimaal VCA basis.

  • Beschikken over de opleiding; Werken als buitenwacht.

  • Zijn flexibel inzetbaar.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op