Een vorm van gasdetectie apparatuur

Gasdetectie apparatuur

Werknemers in industriële en risicovolle omgevingen kunnen blootgesteld worden aan giftige of brandbare gassen en dampen of aan een afwijkend zuurstofpercentage. Hierdoor kunnen er veiligheids- en gezondheidsrisico’s optreden.

Wat is gasdetectie apparatuur?

Door gasdetectie apparatuur in te zetten kan er een concentratie van zuurstof, explosieve stoffen, gassen en/of dampen gemeten worden. Met behulp van een draagbaar of vast opgesteld gasdetectiesysteem worden gebruikers en de omgeving vroegtijdig gewaarschuwd voor dreigend gevaar, zodat zij snel kunnen reageren.

Waarom is gas gevaarlijk en welke gevolgen kan het hebben?

Wanneer er brandbare en/of giftige gassen of dampen vrijkomen, is de veiligheid en gezondheid van medewerkers in het geding. Elk gas heeft zijn eigen specifieke kenmerken. H2s (zwavelwaterstof) kan herkend worden door de rotte eieren geur, maar is in hogere concentraties (+100ppm) niet meer ruikbaar en dodelijk. Een ander bekend voorbeeld is koolmonoxide (CO). Dit gas ruikt en proeft men niet en wordt tot 250x sneller opgenomen in het bloed dan zuurstof.

Andere voorbeelden van giftige gassen en of dampen zijn:

 • Benzeen

 • Kooldioxide

 • H2s(zwavelwaterstof)

 • NH3 (ammoniak)

 • SO2 (zwaveldioxide).

Het zuurstofniveau is een belangrijke factor. 20,9% is een normaal zuurstofpercentage. De meeste gasdetectie apparatuur staan ingesteld op verschillende alarmniveaus. Het eerste alarm staat meestal ingesteld op 19,5 Vol% en een tweede alarm op 23 Vol%. Een verhoogd zuurstofgehalte kan een accelerator zijn bij brand. Zuivere zuurstof is nog gevaarlijker in combinatie met oliën en kan deze spontaan laten ontbranden.

In welke sectoren wordt gasdetectie apparatuur ingezet?

Gasdetectie apparatuur wordt breed ingezet. Voor de hand liggende sectoren zijn de chemie en petrochemie maar ook in de onderstaande sectoren wordt gasdetectie ingezet: 

 • Scheepsbouw

 • Waterzuivering

 • Industriële reiniging

 • Drinkwaterbedrijven

 • Voedingsmiddelen industrie

 • Afvalverwerking

 • Infra

 • Offshore

 • Landbouw en koelingsruimtes waar ammoniak voorkomt.

Ontwikkeling van gasdetectie apparatuur

Waar gasdetectie apparatuur in het verleden veel groter en minder betrouwbaar was, zijn de huidige, moderne apparaten veel kleiner en betrouwbaarder geworden. Ook het aantal sensoren (te meten gassen) is enorm uitgebreid. De huidige apparatuur biedt veel meer mogelijkheden. Denk hierbij aan uitlezing op afstand, maar ook een combinatie met man down detectie (alarm wanneer medewerkers vallen). Verder heeft het meten van koolwaterstoffen (benzeen, ethanol, hexaan, pentaan) met een PID-meter een enorme opkomst doorgemaakt. Voordeel van deze gasdetectiemethode is het meten op ppm (parts per million) niveau waardoor u een eerdere melding krijgt waardoor uw medewerker dus minder zal worden blootgesteld aan deze stof.

Een andere ontwikkeling is de persoonlijke gasmeter van Honeywell zonder display. Weergave op een display is in bepaalde gevallen niet nodig. Deze techniek speelt daarop in: de gasmeter detecteert en alarmeert, waarna men kan evacueren.

Een persoonlijke gasmeter dient nooit ingezet te worden om een ruimte vrij te geven, hier is een gepompt toestel voor ontwikkeld. Apparatuur dient gebruikt te worden waar het voor is ontwikkeld. 

Heeft u vragen over gasdetectie apparatuur, wij helpen u graag.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op